Trường Đại học Thành Tây

Trường Đại học Thành Tây

Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Trường Đại học Thành Tây là cơ sở giáo dục do các nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng góp vốn xây dựng. Được Thủ tướng Chính phủphủ ký quyết định thành lập năm 2007 theo quyết định số 1368/QĐ-TTg. Trụ sở chính của Trường đặt tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Sứ mạng của Đại học Thành Tây Hà Nội là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam.

Chiến lược phát triển là xây dựng trường Đại học Thành Tây Hà Nội thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ đứng Top đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước với các chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực như: kinh tế, thương mại, công nghệ thông tin, điện tử, Công nghệ sinh học, Các ngành chăm sóc sức khỏe,...