Hỏi đáp khác

Tư vấn về điều kiện cấp sổ hộ khẩu ?

Trong quá trình xây dựng tôi bị trục trặc về kinh tế nên chỉ xây trước tầng trệt, sau này sẽ cải tạo sau, như vậy bây giờ tôi muốn xin cấp số nhà và hộ khẩu có được không? xin cám ơn luật sư.


Đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng

Đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng (15/07/2015)

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp Chủ sử dụng đất chưa có GCNQSD đất mà chỉ có giấy tờ mua bán viết tay có được chuyển nhượng quyền sử dụng cho người khác