Giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 2 Bình Dương năm 2015

Cập nhật: 14/07/2015 | Lượt xem : 17096

Bảng giá đất các trục đường giao thông chính giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 2 Bình Dương năm 2015

Bảng giá đất các trục đường giao thông chính giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 2 Bình Dương năm 2015

 

Bảng giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 2 Bình Dương năm 2015

Chi tiết về Bảng giá đất ở và đất sản xuất, kinh doanh tại nông thôn khu vực 2 Bình Dương năm 2015 xem tại đây