Hỏi đáp

Tư vấn về điều kiện cấp sổ hộ khẩu ?

Tư vấn về điều kiện cấp sổ hộ khẩu ?

Trong quá trình xây dựng tôi bị trục trặc về kinh tế nên chỉ xây trước tầng trệt, sau này sẽ cải tạo sau, như vậy bây giờ tôi muốn xin cấp số...