Học viện An ninh nhân dân

Học viện An ninh nhân dân

Địa chỉ: KM9 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Học viện An ninh Nhân dân trực thuộc Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân có trách nhiệm đào tạo cán bộ An ninh trình độ trên đại học, trình độ đại học và các trình độ thấp hơn; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về An ninh Nhân dân; nghiên cứu khoa học về An ninh nhân dân phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Học Viện An Ninh Nhân Dân là một trong những đơn vị dẫn đầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống GD-ĐT và nghiên cứu khoa học của ngành công an

Cơ sở đào tạo và sinh hoạt cho các học viên với quy mô rộng lớn, hiện đại

Đội ngũ giảng viên đầu ngành, tâm huyết, chuyên môn cao