Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Địa chỉ: 2 Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh. Sau 7 năm hoạt động, từ một cơ sở đào tạo hệ trung cấp với tổng số trên 60 cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo quá thiếu thốn... đến nay Học viện đã phát triển vững chắc trên mọi mặt, với đội ngũ cán bộ giảng viên và nhân viên tăng 8 lần, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học được đầu tư mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ tiêu, quy mô đào tạo hàng năm không ngừng tăng lên, Học viện đã được Bộ cho phép mở nhiều mã ngành đào tạo mới: BSCKII YHCT, Thạc sĩ YHCT, BS chuyên khoa I, Bác sĩ nội trú bệnh viện, CĐ Điều dưỡng, TC Dược. Đã thành lập được Bệnh Viện Tuệ Tĩnh quy mô 250 giường bệnh là cơ sở thực hành của Học viện, Viện nghiên cứu YDCT Tuệ Tĩnh là trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu KHKT về lĩnh vực Y, Dược học cổ truyền, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Học viện là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, có cơ cấu tổ chức bộ máy, gồm: Ban Giám đốc; 14 phòng, ban chức năng, 29 bộ môn, 4 đơn vị trực thuộc.

- Học viện th­ường xuyên đ­ược sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo,  sự giúp đỡ tận tình của các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động của Học viện.
- Vị thế của Y học cổ truyền ngày càng đ­ược xã hội đề cao. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trư­ơng, chính sách lớn về phát triển YHCT Việt Nam. Năm 2010 Thủ t­ướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển YHCT Việt Nam đến năm 2020 mà một trong các mục tiêu nhiệm vụ đ­ược xác định rõ đó là: Kiện toàn, đẩy mạnh đầu tư và phát triển Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Đây là động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên phấn khởi, hăng say thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt để hoàn thành nhiệm vụ đư­ợc giao.
- Nội bộ đoàn kết nhất trí. Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, các đoàn thể quần chúng đều đạt tổ chức vững mạnh xuất sắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của Học viện.