Khu Công nghiệp tại Việt Nam

Vị trí: Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Xã Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Tập đoàn Prime Group

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Đường 2, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Tạo

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Đường Quốc lộ 18, Quế Võ, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Đường Quốc lộ 18, Xã Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam - TNHH MTV

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Đường Quốc lộ 18, Xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Đường Dân Chủ, Xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty liên doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Đường Dân Chủ, Phường Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty liên doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Đường 10, Phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty liên doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Thạch Thất , Hà Nội , Việt Nam

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Đường Quốc lộ 6, Xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Tân Bình, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Đường Quốc lộ 18, Xã Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu Tư và Phát Triển Nhà Hà Nội - Handico

Số điện thoại: 0437877937

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Đường 2, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: 0837505171

Website: www.itaexpress.com.vn

Vị trí: Đường 2, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Đường Quốc lộ 18, Quế Võ, Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...