Học viện Quân y

Học viện Quân y

Địa chỉ: Số 160 Phùng Hưng, Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Học viện Quân y, hay Đại học Y - Dược Lê Hữu Trác là một trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là đại học nghiên cứu và đào tạo bác sĩ, dược sĩ, y sĩ trình độ từ trung cấp, đại học, sau đại học cho quân đội và dân sự của Việt Nam. Trường được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 1949.

Nhiệm vụ
- Đào tạo bác sĩ y khoa, dược sĩ y khoa có kiến thức quân sự về chiến dịch, chiến thuật
- Đào tạo bác sĩ quân y từ cấp trung đoàn trở lên
- Đào tạo sau đại học: Thạc sĩ, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 1, Bác sĩ chuyên khoa 2
- Nghiên cứu Y học Quân sự
- Đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ phục vụ dân sự
- Đào tạo y sĩ, y tá, điều dưỡng, dược sĩ trình độ trung học chuyên nghiệp.