Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thương mại

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thương mại

Địa chỉ: Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày 20/12/1961, Trường chuyên nghiệp Trung cấp  của Tổng cục Vật tư (sau này là Trường cán bộ Vật tư) được thành lập. Vào khoảng giữa năm 1965 Trường trung cấp kỹ thuật Thương nghiệp (sau này là Trường trung học Thương nghiệp Sơn Tây) cũng được thành lập trên cơ sở tách hệ trung cấp từ Trường “Thương nghiệp TW”.

Sau nhiều năm đào tạo ở nơi sơ tán thuộc nhiều địa phương Hà Tây, Hà Bắc, Vĩnh Phú, Hà Nội; hai trường đã hợp nhất thành Trường trung học Thương mại TWI vào cuối năm 1990. Đến năm 1998 Trường được Thủ tướng Chính phủ nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.   
Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đã đào tạo cho ngành và xã hội trên 65.000 cán bộ, nhân viên, trong đó khoảng 200 lưu học sinh các nước bạn Lào, Campuchia, 400 sĩ quan và chiến sĩ của Bộ Quốc phòng; đã liên kết đào tạo liên thông và tại chức với các trường đại học trong và ngoài nước gần 4.000 kỹ sư và cử nhân.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và du lịch; hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đào tạo đa ngành, đa cấp, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn có uy tín trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại; sau năm 2015 trở thành trường đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.