Trường Đại học Y Dược Huế

Trường Đại học Y Dược Huế

Địa chỉ: Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế

Trường Đại học Y khoa Huế được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1957, từ năm 1975 về trước qui mô đào tạo nhỏ, Trường mới đào tạo được trên 200 Bác sĩ. Qua gần 50 năm xây dựng và phát triển đặc biệt hơn 30 năm sau ngày thống nhất đất nước, Trường Đại học Y khoa Huế đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến y tế cơ sở. Trong 50 năm qua, Trường đã đào tạo được hơn 9.000 Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân đại học và đào tạo được gần 3.000 học viên Sau đại học tốt nghiệp ra trường.

Hiện nay, Trường có 524 cán bộ công chức và hợp đồng lao động. Về cán bộ giảng dạy, Trường có 259 cán bộ giảng dạy, trong đó có 48 Tiến sĩ , 121 Thạc sĩ, 16 chuyên khoa cấp II và 74 đại học. Hiện nay, Trường có 18 Giáo sư, Phó giáo sư và 84 giảng viên chính. 100% cán bộ giảng dạy đã qua nghiên cứu học tập ở nước ngoài.

Đào tạo Đại học, Trường đang đào tạo 13 chuyên ngành, trong đó, Hệ Chính qui 6 chuyên ngành (Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Răng hàm mặt, Dược sĩ đại học, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Kỹ thuật y học và Cử nhân Y tế công cộng); Hệ Không chính qui có 7 chuyên ngành (Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ đại học, Cử nhân Điều dưỡng đa khoa, Cử nhân Điều dưỡng Hộ sinh, Cử nhân Điều dưỡng Gây mê, Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm và Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh). Số lượng tuyển sinh hàng năm trên 1000 sinh viên, đưa quy mô đào tạo Đại học của Trường hiện nay trên 3.800 sinh viên.

Đào tạo Sau Đại học, Trường đang đào tạo gần 60 chuyên ngành, trong đó Chuyên khoa cấp I có 22 chuyên ngành; Chuyên khoa cấp II có 16 chuyên ngành; Bác sĩ Nội trú có 6 chuyên ngành; Cao học có 7 chuyên ngành; Nghiên cứu sinh có 7 chuyên ngành. Số lượng tuyển sinh hàng năm gần 500 học viên đưa quy mô đào tạo sau đại học của Trường hiện nay gần 1000 học viên.

Nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế, Trường đã hoàn thành hàng chục nhánh đề tài cấp Nhà nước, gần 50 đề tài cấp Bộ, hơn 1.500 đề tài cấp Trường trong đó hàng ngàn đề tài đã được đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước. Gần chục đề tài được cấp bằng sáng chế, trên 60 sáng kiến cải tiến được cấp bằng lao động sáng tạo. Đã tổ chức tốt hàng trăm hội, nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. Trường có quan hệ hợp tác với trên 30 trường Đại học nước ngoài và các tổ chức y tế thế giới, đã triển khai thực hiện 23 dự án quốc tế và đào tạo nghiên cứu khoa học, điều trị bệnh và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.