Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 66 Hùng Vương, Phú Nhuận, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày 02/7/1976 UBND cách mạng tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 391/UB-QĐ thành lập Trường CĐSP Huế trực thuộc Ty giáo dục Bình Trị Thiên.

Ngày 21/3/1978 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 164/TTg công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm 10+3 Bình Trị Thiên.

Ngày 08/8/1979 UBND tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 1117/QĐ-UB hợp nhất Trường CĐSP Huế và Trường sư phạm (10+3) Bình Trị Thiên thành Trường CĐSP Bình Trị Thiên.

Năm 1989, sau khi chia tỉnh, trường có tên là Trường CĐSP Thừa Thiên Huế.