Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích về chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển hệ thống giáo dục ở Việt Nam.

Xây dựng trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành trường đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; nhằm đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ có phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu đa dạng về nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước; với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.