Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội

Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội

Địa chỉ: Ngõ 86 Chùa Hà, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội  là một cơ sở đào tạo  và nghiên cứu thực nghiệm khoa học, có nhiệm vụ  cung cấp  một cơ cấu  lao động đồng bộ cho ngành công nghiệp với trình độ Cao đẳng kỹ thuật, Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và sơ cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trường có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
  - Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  - Đào tạo cán bộ có trình độ Cao đẳng kỹ thuật cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Tin học ứng dụng; Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử theo quy định trong cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân.
  - Đào tạo Cao đẳng nghề các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính.
  - Đào tạo cán bộ có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành: Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt; Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động; Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Tin học ứng dụng;Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Điện công nghiệp và dân dụng; Kế toán doanh nghiệp.
  - Đào tạo Trung cấp nghề các nghề : Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện công nghiệp.
  - Đào tạo lại, bồi dưỡng sơ cấp nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật theo yêu cầu của các cơ quan, xí nghiệp trong và ngoài ngành.
  - Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học kết hợp lao động sản xuất để khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tế sản xuất theo quy định  của pháp luật.
  - Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên thông, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu triển khai công nghệ với các tổ chức, cá nhân để thực hiện đa dạng hoá các loại hình đào tạo .