Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Địa chỉ: 102 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đào tạo đa cấp, đa ngành, đa hệ để chuẩn bị nhân lực chất lượng cao; tiến hành nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và các hoạt động phục vụ cộng đồng góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển Thủ đô Hà Nội, các địa phương khác trong cả nước, khu vực và hướng đến quốc tế.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội sẽ trở thành trường Đại học của Thủ đô Hà Nội, một cơ sở đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, ứng dụng chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và xã hội. Cung cấp điều kiện, môi trường tốt nhất cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho đất nước, khu vực và hướng đến quốc tế.

Để thực hiện sứ mạng của mình, Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội cam kết:
1.Duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống Quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO:2008 để ngày càng thỏa mãn nhu cầu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Thủ đô và xã hội.
2.Biên soạn giáo trình chuyên ngành phục vụ cho cángành đào tạo của trường.
3.Thường xuyên xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức giảng viên, giáo viên đáp ứng yêu cầu quản lý và giảng dạy bậc đại học .
4.Được kiểm định và công nhận chất lượng trường đại học, cao đẳng của Hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuậvà Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5.Tăng cường phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế phục vụ giảng dạy và học tập.
6.Xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường theo hướng hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực.
7.Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp đảm bảo chuyên môn giỏi, kỹ năng tốt, Ý thức nghề nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế.