Trường Cao đẳng Du Lịch Hà Nội

Trường Cao đẳng Du Lịch Hà Nội

Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trường được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và liên quan; Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý, người lao động trong ngành.

Sinh viên được dạy, học tập, thực tiễn để tăng vốn sống.

Đội ngũ giáo viên của nhà trường có trình độ chuyên môn cao tay nghề giỏi, hầu hết cán bộ, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài.