Tư vấn về việc truy thu thuế nhà đất theo luật đất đai ?

Cập nhật: 11/01/2017 | Lượt xem : 1609

Gia đình tôi có mua mảnh đất từ năm 2014 đã sang tên đổi chủ, nhưng gia đình chưa đăng ký tách riêng bìa để nộp thuế nhà đất, mà gia đình tôi nộp thuế nhà đất thông qua người bán, tức là tổng tiền nộp thuế không thay đổi.
Nhưng hôm nay sau khi nghe thông báo nộp thuế nhà đất tôi lên phường thì bị thông báo phạt 2 năm không nộp thuế cộng truy thu số tiền thuế chưa nộp. Thực chất chủ mảnh đất đã nộp cho tôi 2 năm đó nhưng vẫn để nguyên cả mảnh to, không tách ra hai nhà nộp riêng biệt( tiền không thay đổi) giờ mà nộp thì có phải thuế đất chồng thuế đất hay sao, chủ nhà nộp hộ cộng bị truy thu. Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cơ sở pháp lý:

Pháp lệnh về Thuế Nhà, Đất

Nội dung trả lời:

Thuế nhà, đất được quy định tại Pháp lệnh về thuế nhà đất như sau:

Điều 10

Thuế đất được tính hàng năm và nộp làm 2 kỳ, mỗi kỳ nộp 50% (năm mươi phần trăm). Kỳ đầu nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 4. Kỳ thứ hai nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 10 trong năm. Nếu đối tượng nộp thuế tự nguyện nộp toàn bộ thuế một lần thì thu vào kỳ đầu.

Điều 11

Tổ chức, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình có nghĩa vụ:

1- Kê khai tình hình sử dụng đất với cơ quan thuế theo quy định của Bộ Tài chính;

Khi có sự thay đổi về quyền sử dụng đất, về diện tích đất hoặc sử dụng đất để làm nhà ở, xây dựng, công trình thì phải kê khai lại với cơ quan thuế chậm nhất không quá một tháng, kể từ ngày có sự thay đổi;

2- Cung cấp tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tính thuế đất theo yêu cầu của cơ quan thuế;

3- Nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế.

Điều 12

Cơ quan thuế có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1- Hướng dẫn, giúp đỡ đối tượng nộp thuế, tổ chức, cá nhân sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình thực hiện nghiêm chỉnh việc kê khai, nộp thuế đất;

2- Kiểm tra, xác minh tài liệu kê khai tính thuế, lập sổ thuế đất;

3- Thông báo cho người nộp thuế số thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế. Khi thu thuế, cơ quan thu thuế phải cấp biên lai nộp thuế do Bộ tài chính phát hành;

4- Theo dõi, đôn đốc nộp thuế vào kho bạc Nhà nước;

5- Lập biên bản và xử phạt hành chính theo thẩm quyền hoặc tuỳ theo mức độ vi phạm đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

6- Xem xét, giải quyết khiếu nại về thuế đất theo thẩm quyền đã quy định.

Điều 11 và Điều 12 Pháp lệnh về thuế sử dụng đất đã quy định rất rõ những nghĩa vụ mà người nộp thuế cũng như cơ quan thu thuế phải thực hiện. Theo đó người sử dụng đất phải có nghĩa vụ kê khai với cơ quan thuế như sau: " Khi có sự thay đổi về quyền sử dụng đất, về diện tích đất hoặc sử dụng đất để làm nhà ở, xây dựng, công trình thì phải kê khai lại với cơ quan thuế chậm nhất không quá một tháng, kể từ ngày có sự thay đổi". Như vậy sau 2 năm mà gia đình bạn không kê khai với cơ quan thuế là đã vi phạm quy định của pháp luật. Việc trong thời gian 2 năm đó mà cơ quan thuế không thông báo cho bạn số thuế phải nộp cũng như thời hạn nộp thuế, như vậy cũng đã vi phạm quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Theo Luật sư Minh Khuê