Viện Sức khỏe Tâm thần

Địa chỉ: 78, Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Viện Sức khỏe Tâm thần là một Viện trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Viện được thành lập theo Quyết định số 784/QĐ - BYT của Bộ Y tế, ký ngày 08/08/1991.

Đây là một Viện đầu ngành về Tâm thần học với các chức năng và nhiệm vụ sau:
1. Tiếp nhận mọi người bệnh mắc các rối loạn tâm thần từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.
2. Nghiên cứu và chỉ đạo các cơ sở chuyên khoa nghiên cứu những vấn đề về Tâm thần học và tâm lý xã hội cấp bách hiện nay.
3. Đào tạo và bổ túc cán bộ chuyên khoa Tâm thần bậc đại học và sau đại học để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cộng đồng.
4. Kết hợp với các Bệnh viện Tâm thần Trung ương trong công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa Tâm thần học trong cả nước.
5. Cùng với Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương thực hiện nhiệm vụ giám định pháp y tâm thần.
6. Hợp tác về khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Tâm thần học với các nước và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển và nâng cao hoạt động của chuyên ngành Tâm thần trong cả nước.
7. Phối hợp với các Bệnh viện Tâm thần Trung ương và các cơ quan hữu quan thực hiện tuyên truyền, giáo dục kiến thức phổ cập về công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trong nhân dân.

Viện Sức khỏe Tâm thần chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế về kế hoạch, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Các mặt hoạt động khác theo quy chế Viện nghiên cứu đặt trong Bệnh viện Bạch Mai.

Tổng số cán bộ nhân viên của Viện là 76 người, trong đó có: 01 phó giáo sư, 02 tiến sỹ, 06 bác sỹ chuyên khoa cấp II, 18 thạc sỹ, 07 bác sỹ nội trú, 07 cử nhân đại học (về điều dưỡng, tâm lý), 26 điều dưỡng trung cấp, 06 hộ lý và 03 khác (lái xe, thư viện, tin học).