Bệnh viện Da liễu trung ương

Bệnh viện Da liễu trung ương

Địa chỉ: 15 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Là tuyến cao nhất khám chữa bệnh chuyên khoa, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân
Nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, làm công tác chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Phong và Da liễu
Bệnh Viện Da liễu Trung ương là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về Phong - Da liễu