Trường THPT Xuân Đỉnh

Trường THPT Xuân Đỉnh

Địa chỉ: Xuân Đỉnh, BắcTừ Liêm, Hà Nội

Trường THPT Xuân Đỉnh – Hà Nội được thành lập theo Quyết định số         /QĐ-UB ngày  của chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Ra đời trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam, 51 năm qua trường THPT Xuân Đỉnh đang đi trên chặng đường  đầy thử thách, khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi . Nhưng kết quả mà nhà trường đã đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh Thủ Đô.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn 2008-2010, tầm nhìn 2015 nhằm xác định rõ điịnh hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động cuả Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THPT Xuân Đỉnh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Chính Phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THPT xây dựng ngành giáo dục Thủ đô phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.