Trường đại học Mỏ địa chất

Trường đại học Mỏ địa chất

Địa chỉ: Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Trường Đại học Mỏ - Địa chất là một trường đại học kỹ thuật chuyên đào tạo các chuyên ngành trong lĩnh vực thăm dò và khai thác khoáng sản, có trụ sở chính tại Hà Nội.
Các khoa đào tạo
- Khoa Công nghệ thông tin
- Khoa Cơ Điện
- Khoa Dầu khí
- Khoa Địa chất
- Khoa Mỏ
- Khoa Môi trường
- Khoa Trắc địa
- Khoa Xây dựng
- Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh

Sau 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực sự là trung tâm đào tạo lớn nhất của cả nước về các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Trắc địa - Bản đồ, Dầu khí, với trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học.

Hàng vạn kỹ sư tốt nghiệp ra trường đã đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiều người đã trở thành cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, những cán bộ khoa học đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.