Trường đại học Y Tế Công Cộng

Trường đại học Y Tế Công Cộng

Địa chỉ: 138 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trường Đại học Y tế Công cộng tiền thân là Khoa Y tế công cộng được thành lập năm 1990 trên cơ sở sát nhập thêm 3 trường: Trường Cán bộ quản lý Y tế, Bộ môn Vệ sinh dịch tễ Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Nhân lực Y tế. Trụ sở đầu tiên của Khoa đóng tại Trường cán bộ quản lý Y tế.

Ngày 26 tháng 4 năm 2001, Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải đã ra Quyết định số 65/2001/QĐ-TTg thành lập trường Đại học Y tế Công cộng, trụ sở của Trường được chuyển về số 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Hiện Trường có 6 khoa và 1 bộ môn:
- Khoa các Khoa học cơ bản;
- Khoa Khoa học Xã hội, Hành vi và Giáo dục Sức khỏe;
- Khoa Sức khỏe cộng đồng;
- Khoa Sức khỏe Môi trường;
- Khoa Y học cơ sở;
- Khoa Quản lý Y tế;
- Bộ môn Ngoại Ngữ.