Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Địa chỉ: 418 La Thành, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1959, trụ sở chính của Trường được đặt tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý về đào tạo. Trường đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa với các bậc cao đẳng, đại học (cử nhân), sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Các khoa
- Khoa Di sản Văn hóa;
- Khoa Xuất bản-Phát hành;
- Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật;
- Khoa Viết Văn - Báo chí;
- Khoa Thư viện Thông tin;
- Khoa Văn hóa Dân tộc;
- Khoa Văn hóa Du lịch;
- Khoa Văn hóa học;
- Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế;
- Khoa Nghệ thuật đại chúng;
- Khoa Lý luận Chính trị và Khoa học cơ bản