Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Địa chỉ: 78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

- Đào tạo điều dưỡng, kỹ thuật viên trình độ trung cấp, đào tạo điều dưỡng trưởng và đào tạo liên tục cho điều dưỡng chuyên khoa;          
- Nghiên cứu khoa học;          
- Hợp tác quốc tế;          
- Quản lý kinh tế và phát triển trường.
- Đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng, kỹ thuật viên y học trình độ trung cấp;
- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên;
- Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng phục vụ đào tạo;
- Tuyển sinh và quản lý người học theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tổ chức tham gia các hoạt động chính trị-xã hội của Bệnh viện Bạch Mai và địa bàn trường đóng;
- Quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng, vật chất trang thiết bị và tài chính theo quy định;
- Liên kết với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo;
- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, kết hợp đào tạo với tham gia các hoạt động dịch vụ y tế của Bệnh viện Bạch Mai góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bệnh viện Bạch Mai và Bộ Y tế giao.