Trường Đại học Công đoàn

Trường Đại học Công đoàn

Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trường Đại học Công đoàn là trường một đại học công lập lâu đời trong hệ thống các trường đại học Việt Nam. Trường chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam. Tên tiếng Anh của trường là Vietnam Trade Union University. Trường được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1946 với tên gọi ban đầu là Trường Công đoàn Việt Nam.

- Đào tạo nhiều ngành nghề trình độ đại học và sau đại học. Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và các cá nhân có yêu cầu.
- Nghiên cứu những vấn đề công nhân và hoạt động công đoàn để từ đó biên soạn giáo trình và tài liệu huấn luyện cán bộ công đoàn.
- Nghiên cứu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng một số ngành, nghề, cung ứng lực lượng lao động chất lượng cao cho xã hội.
- Thực hiện đào tạo theo chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ngành đào tạo đại học:
- Ngành Quản trị kinh doanh
- Ngành Quản trị nhân lực
- Ngành Bảo hộ lao động
- Ngành Tài chính - Ngân hàng
- Ngành Kế toán
- Ngành Luật
- Ngành Xã hội học
- Ngành Công tác xã hội
- Quan hệ lao động