Bệnh Viện Tâm Thần Huế

Địa chỉ: 39 Phạm Thị Liên, Kim Long, TP Huế

Bệnh viện Tâm thần Huế được thành lập theo Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 26/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thưà Thiên- Huế.
Bệnh viện Tâm thần Huế được xếp hạng theo Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thưà Thiên- Huế về việc xếp hạng Bệnh viện Tâm thần Huế là bệnh viện hạng II thuộc Sở Y tế.  

- Khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh TT Huế.
- Là cơ sở tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành tâm thần, chỉ đạo tuyến.
- Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật để phục vụ sức khoẻ nhân dân.