Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Viết Thắng

Địa chỉ: 187 Điện Biên Phủ, Trường An, TP. Huế

Bệnh viện triển khai xây dựng giai đoạn 1 từ tháng 9 năm 2006, đến tháng 10 năm 2007 hoàn thành và được xây dựng trên diện tích 540 m2  gồm một tòa nhà 7 tầng với tổng kinh phí đầu tư trên 40 tỷ đồng. Giai đoạn 2 được triển khai xây dựng từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 10 năm 2011 nâng tổng diện tích toàn Bệnh viện lên 1.160 m2 với tổng kinh phí gần 119 tỷ đồng.