Trường THPT Nhân Chính

Trường THPT Nhân Chính

Địa chỉ: Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Trường THPT Nhân Chính là loại hình trường công lập thành lập theo Quyết định số 5075/QĐ-UB ngày 24/7/2002 của Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội và nhà nước trực tiếp quản lý;

- Nhà trường có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng;

- Trường THPT Nhân Chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định Luật Giáo dục, Điều lệ Trường phổ thông và Quy chế tổ chức và hoạt động các trường công lập.

- Ra đời trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam, hơn 10 năm vừa qua trường THPT Nhân Chính đang đi trên chặng đường đầu tiên đầy thử thách khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành.

- Chất lượng tuyển sinh vẫn được giữ vững, năm 2013-2014 trường nằm trong tốp 10 trường có điểm tuyển sinh cao nhất Thành phố;
- Về giáo dục đại trà: qua từng năm học, kết quả học tập cũng như rèn luyện đạo đức của học sinh đã có những kết quả nhất định, khẳng định từng bước đi lên trong công tác giáo dục của học sinh nhà trường;
Năm học 2011 – 2012, tỷ lệ học sinh giỏi đạt xấp xỉ 17%, khá đạt 70.5%. Xếp loại hạnh kiểm Tốt: 87.24%, Khá: 12.07%;
Năm học 2012 – 2013, tỷ lệ học sinh giỏi đạt xấp xỉ 17.61%, khá đạt 72.71%. Xếp loại hạnh kiểm Tốt: 91.22%, Khá: 8.41%;
Năm học 2013 – 2014, tỷ lệ học sinh giỏi đạt xấp xỉ 24.63%, khá đạt 67.06%. Xếp loại hạnh kiểm Tốt: 91.92%, Khá: 7.69%;
- Về giáo dục mũi nhọn: Kết quả thi HSG năm học 2011 – 2012, HSG cấp thành phố: Nhì: 02 giải; Ba: 03 giải; KK: 04 giải; HSG cấp cụm trường: Nhất: 03 giải, Nhì: 08 giải, Ba: 11 giải; KK: 30 giải. Kết quả thi HSG năm học 2012 – 2013, HSG cấp thành phố: Ba: 06 giải; KK: 02 giải; HSG cấp cụm trường: Nhì 6, Ba: 15, KK: 28 giải. Kết quả thi HSG năm học 2013 – 2014, cấp quốc gia: đạt 01 Nhì, 01 giải Ba; HSG cấp thành phố: Nhất 03 giải, Nhì: 02 giải; KK: 08 giải; HSG cấp cụm trường: Nhất: 09, Nhì: 17, Ba: 18, KK: 25 giải;
- Kết quả thi tốt nghiệp lớp 12 của nhà trường được giữ vững và ổn định trong nhiều năm liền (100% đỗ tốt nghiệp);