Trường Đại học Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam

Địa chỉ: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Lịch sử thành lập trường Trường Đại học Đại Nam được chính thức thành lập tại Thủ đô Hà Nội và hoạt động theo Quy chế trường đại học tư thục theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các Quyết định công nhận thành phần Hội đồng Quản trị, công nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng của Trường (xem Cơ cấu tổ chức).

Ngược dòng thời gian, ngày 12 tháng 10 năm 2005, Trường được thành lập về nguyên tắc, theo Quy chế trường đại học dân lập dưới sự bảo trợ của Tổng hội Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 1562/TTg-KG của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng sáng lập của Trường do PGS TSKH Nguyễn Ngọc Châu là Chủ tịch và các ông TS Phạm Sĩ Liêm - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng và PGS TS Đỗ Văn Chừng - nguyên Vụ trưởng Vụ Đại học và sau Đại học là thành viên sáng lập. Trường hiện có 8 khoa đào tạo bao gồm các chuyên ngành như: - Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Quản Trị kinh doanh - Công nghệ thông tin - Xây dựng - Tiếng Anh - Tiếng Trung - Quan hệ công chúng và truyền thông

Năm 2013, Nhà trường mở thêm ngành Dược học (Dược sĩ Đại học)

Năm 2014, Nhà trường mở thêm hệ liên thông đại học chính quy ngành dược học:

- Căn cứ vào thông tư số: 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;   - Căn cứ Công văn số 5894/BGDĐT-GDĐH ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Trường Đại học Đại Nam thực hiện đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học ngành Dược học;

Từ ngày Ngày 4/1/2008, Trường Đại học Đại Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức cho phép tuyển sinh năm học 2007-2008. Hiệu trưởng của Trường là ông Phan Trọng Phức, nguyên Viện phó Viện Đại học Mở.