Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Địa chỉ: 7 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội trước là Trường Trung học văn hóa nghệ thuật Hà Nội, được thành lập năm 1967.
Trường được nâng cấp thành trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội năm 1995 theo quyết định của thủ tướng Chính phủ.
Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội là một cơ sở đào tạo và bồi dưỡng học sinh, sinh viên các môn Văn hóa Nghệ thuật ở trình độ Cao đẳng, nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực Nghệ thuật phục vụ cho sự phát triển Văn hóa Nghệ thuật của Thủ đô…