Nhà thầu ủy quyền thi công cho chi nhánh có được không?

Cập nhật: 20/06/2017 | Lượt xem : 1431

Hỏi: Xin hỏi, nếu công ty A trúng thầu công trình xây dựng thì có được ủy quyền hoặc giao khoán cho chi nhánh (hạch toán phụ thuộc) mua vật tư, thuê nhân công và thi công hay không?

Công ty trúng thầu được phép ủy quyền cho chi nhánh triển
khai công việc của gói thầu. Ảnh minh họa

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, công ty trúng thầu được phép ủy quyền hoặc giao khoán cho chi nhánh triển khai thực hiện các công việc của gói thầu. Tất nhiên, chi nhánh này phải đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thực hiện công việc được giao cũng như sự chấp thuận của bên giao thầu.