Có được phép bán nhà cho người nước ngoài không?

Cập nhật: 21/06/2017 | Lượt xem : 1736

Hỏi: Tôi muốn bán căn hộ chung cư cho 1 người bạn có quốc tịch nước ngoài. Nhưng chủ đầu tư dự án cho biết tôi cần làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán tại văn phòng công chứng. Tuy nhiên, văn phòng công chứng lại viện dẫn Khoản 2, Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP để từ chối thực hiện thủ tục này.

Vậy tôi xin hỏi, việc văn phòng công chứng không nhận thực hiện các thủ tục liên quan việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán từ tôi sang người nước ngoài có đúng không? Bạn của tôi là người nước ngoài có thể mua lại căn hộ thuộc dự án đầu tư từ một tổ chức Việt Nam, mà tổ chức này là tổ chức mua sỉ 100 căn hộ và bán lại cho khách hàng không?

Điều kiện để người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam được quy định tại Khoản 2,
Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

Trả lời:

Khoản 2, Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà  ở. Theo đó: Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 của Nghị định này và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam nhưng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giải quyết theo quy định tại Điều 78 của Nghị định này.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người nước ngoài chỉ được phép mua nhà ở của chủ đầu tư dự án nhà ở mà dự án đó không thuộc khu vực bảo đảm an ninh quốc phòng hoặc mua lại nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Nội dung trong Nghị định số 99/2015/NĐ-CP không có quy định người nước ngoài được phép mua căn hộ từ cá nhân là người Việt Nam.