Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng

Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng

Địa chỉ: 66 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0435147384
Fax: 0435140957
Website: www.arc.com.vn
Email: arc@vnn.vn

Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng (ARC) là một nhà thầu "thiết kế và thi công trọn gói" ; chuyên "Thiết kế & Xây dựng" các công trình dân dụng và công nghiệp ( bao gồm M & E ). Là nhà thầu địa phương ARC có quan hệ rộng để thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản cho các dự án trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam .