Công ty CP TV Đầu tư Xây Dựng Việt Nam Vinco

Công ty CP TV Đầu tư Xây Dựng Việt Nam Vinco

Địa chỉ: Đội cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0438346191
Fax: 0437628695
Website: www.tuvanxaydungvinco.com
Email: vinco@tuvanxaydungvinco.com

• Công ty VINCO
- Nhà tư vấn và xây dựng chuyên nghiệp của Việt Nam đã bắt đầu hoạt động từ năm 1981 và chính thức có tên gọi :
+Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam năm 2000
+Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam VINCO năm 2003
• Công ty VINCO
- là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần , mã số doanh nghiệp : 0101089149 . Đăng ký thay đổi lần 5 ngày 06/10/2010
• Trong suốt thời gian ba mươi năm xây dựng và phát triển, Công ty VINCO đã đóng vai trò là cơ quan tư vấn và xây dựng có uy tín từ Bắc vào Nam, từ trung du, miền núi đến đồng bằng, vùng Tây nguyên đến vùng sâu, vùng xa...đều có sự tham gia lập dự án , thiết kế và xây dựng . Những công trình do Công ty VINCO thiết kế , xây dựng ngày nay đang phát huy tích cực, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như đào tạo và nghiên cứu khoa học.
• Trong những năm gần đây, Công ty VINCO đã tham gia vào các dự án đầu tư trong lĩnh vực dân dụng , công nghiệp và giao thông với qui mô lớn, công nghệ phức tạp đạt chất lượng cao, giá thành hạ.
• Với khả năng phát triển và hợp tác, với những kinh nghiệm đã được tích luỹ ba mươi năm qua, đặc biệt với trình độ năng lực và thiết bị hiện nay có thể khẳng định rằng Công ty VINCO đã hội tụ đủ các điều kiện cần thiết để đảm nhiệm các công việc về lập dự án ,thiết kế , xây dựng ,quản lý dự án đầu tư và kinh doanh bất động sản cho các dự án có qui mô lớn .
• Công ty VINCO giới thiệu trình độ và năng lực với sự mong muốn được tham gia tư vấn , xây dựng cho các công trình sử dụng có hiệu quả, đội ngũ chuyên gia của Công ty được phát huy hết khả năng đồng thời góp thêm một phần sức lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà.