Bệnh viện Tim Hà Nội

Bệnh viện Tim Hà Nội

Địa chỉ: 92 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 6863/QĐ-UB ngày 15/11/2001 của UBND Thành phố Hà Nội. Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự hạch toán toàn bộ chi phí hoạt động, hoạt động theo Quy chế hoạt động được ban hành theo Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của UBND Thành phố Hà Nội. Ngày 3/12/2014, UNND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 6438/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Bệnh viện Tim Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế công nghiệp Hà Nội vào Bệnh viện Tim Hà Nội.

Là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Tim mạch của Thủ đô Hà Nội; Bệnh viện chuyên khoa Tim mạch tuyến cuối của cả nước.

- Khám và điều trị bệnh tim mạch cho nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước trên cả 5 lĩnh vực tim mạch: nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, tim mạch can thiệp, tim mạch chuyển hóa. Khám chữa bệnh đa khoa tại cơ sở 2 của Bệnh viện.
- Chỉ đạo tuyến các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.
- Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho 10 tỉnh thành phố trong cả nước trong đề án Bệnh viện vệ tinh và đề án NORRED (hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng) của Bộ Y tế; Hợp tác đào tạo – chuyển giao kỹ thuật với 26 tỉnh thành trong cả nước (từ tỉnh biên giới địa đầu Tổ quốc Hà Giang đến tỉnh miền trung Quảng Bình và tỉnh Tây nguyên Gia Lai).