Bệnh viện K

Địa chỉ: 43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bệnh viện K là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước về phòng chống ung thư. Được thành lập dựa trên cơ sở của Viện Radium Đông Dương - Một đơn vị phòng chống ung thư lâu đời nhất trong khu vực (từ 1923), Bệnh viện K có bề dầy truyền thống và kinh nghiệm về nghiên cứu và phòng chống ung thư.

Bệnh viện được Bộ Y tế giao với chức năng nhiệm vụ:

1. Cung cấp các dịch vụ khám, chữa các bệnh thuộc chuyên khoa ung bướu chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên phạm vi cả nước.

2. Tư vấn cho Bộ Y tế trong việc xây dựng các chủ trương chính sách về phòng chống bệnh ung thư.

3. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về phòng chống ung thư:
- Tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới phòng chống ung thư trong cả nước.
- Hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, phát hiện sớm và nghiên cứu dịch tễ học về ung thư cho tuyến tỉnh và khu vực.

4. Đào tạo cán bộ:
- Phối hợp với các trường đại học y khoa, tham gia đào tạo cán bộ chuyên môn ngành ung bướu: Chuyên khoa sơ bộ, chuyên khoa cấp I, II, thạc sỹ, tiến sỹ.
- Tham gia bồi dưỡng và đào tạo cán bộ cho tuyến dưới về các lĩnh vực: Chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng cho các đơn vị phòng chống ung thư trong cả nước.

5. Nghiên cứu khoa học :
- Nghiên cứu ứng dụng những hiểu biết hiện đại và kinh nghiệm phòng chống ung thư của các nước vào hoàn cảnh thực tế của Việt Nam.
- Nghiên cứu dịch tễ học về tình hình bệnh ung thư ở Việt Nam, các yếu tố nguy cơ gây bệnh , nhất là đối với các ung thư đặc thù phổ biến ở Việt Nam.
- Nghiên cứu áp dụng các biện pháp sàng lọc có hiệu quả một số ung thư phổ biến ở Việt Nam.
- Nghiên cứu xây dựng phác đồ điều trị các bệnh ung thư. 6. Phòng bệnh :
- Xây dựng các chương trình giáo dục sức khoẻ về phòng chống bệnh ung thư.
- Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để đưa các thông tin giáo dục sức khoẻ về phòng chống ung thư tới người dân.
- Nghiên cứu ứng dụng các hình thức truyền thông thích hợp về phòng chống ung thư, phù hợp với trình độ và hiểu biết của người dân.

7. Hợp tác quốc tế: Phát triển hợp tác quốc tế với các tổ chức Quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân về nghiên cứu bệnh ung thư và tranh thủ sự viện trợ về trang thiết bị và đào tạo cán bộ chuyên ngành ung bướu.

Bệnh viện có đội ngũ cán bộ chuyên môn giàu kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản tại các viện nghiên cứu và trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Biên chế hiên nay của bệnh viện là 518 cán bộ trong đó có 2 phó giáo sư; 7 tiến sỹ; 20 thạc sỹ; 148 bác sỹ (trong đó bác sỹ chuyên khoa I và II là 28 người); 6 dược sỹ; 27 cử nhân các ngành khác; 158 kỹ thuật viên y tế và y sỹ.

Bệnh viện có hệ thống máy móc trang thiết bị phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị ung thư vào loại hiện đại nhất trong cả nước, đặc biệt có ưu thế trong chẩn đoán mô bệnh học ung thư - phương pháp chẩn đoán quan trọng nhất trong ung thư và có đủ mọi phương tiện và thiết bị thực hiện trọn gói các phác đồ điều trị đa mô thức của hầu hết các loại ung thư