Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Địa chỉ: 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (Viện C) là cơ sở đầu ngành của Hà Nội và cả miền Bắc về chăm sóc sức khỏe sản phụ, sinh đẻ kế hoạch và hộ sinh. Bệnh viện là 1 trong những lựa chọn hàng đầu khi muốn lựa chọn nơi vượt cạn của các sản phụ.

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (tên cũ - bệnh viện C) (tên giao dịch tiếng Anh là National hospital of obstetrics and gynecology (NHOG)) hay tiếng Pháp là Hopital national de gynécologie obstétrique (HNGO)) nằm ở 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh viện là tuyến chuyên môn cao nhất chuyên ngành Phụ Sản và Sơ sinh Việt Nam, là trung tâm đào tạo đại học và sau đại học.

Bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh; 08 phòng chức năng; 12 khoa lâm sàng; 09 khoa cận lâm sàng; 05 trung tâm; 01 Đơn vị Chăm sóc SKSS tại nhà.