Viện Y Học Hàng Không

Địa chỉ: Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Tiền thân của Viện là Bệnh viện Phòng Không – Không quân, được thành lập ngày 2/7/1969 trên cơ sở đội điều trị và khoa Không quân (A6) thuộc Bệnh viện 108

Viện YHHK là viện nghiên cứu có giường bệnh có chức năng nhiệm vụ : huấn luyện, nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên ngành YHHK và bệnh nghề nghiệp

Viện YHHK hiện có 5 ban và 12 khoa, có đầy đủ các chuyên khoa trong đó có 2 khoa đặc chủng là Nghiên cứu sinh lý hàng không và Khám tuyển phi công