Viện Đại học Mở Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội

Địa chỉ: B101, Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học mở đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong hệ thống giáo dục Việt Nam tại Hà Nội. Quy mô đào tạo hàng năm của viện đại học này vào khoảng 60.000 sinh viên gồm các hệ chính quy, tại chức và đào tạo từ xa, với 10 khoa đào tạo các chuyên ngành.

Được thành lập ngày 3 tháng 11 năm 1993 theo quyết định số 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Viện Đại học Mở Hà Nội là tổ chức hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trực tiếp quản lý và được hưởng mọi quy chế của một trường đại học công lập.

- Bậc đào tạo: Đại học, Sau đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
- Hệ đào tạo: Chính quy, Vừa học vừa làm (tại chức), Từ xa, Trực tuyến (Elearning)

Viện Đại học Mở Hà Nội có 10 Khoa đào tạo:
- Khoa Công nghệ Thông tin (Công nghệ Thông tin, Tin học ứng dụng);
- Khoa Điện tử thông tin (Điện tử viễn thông);
- Khoa Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán);
- Khoa Công nghệ sinh học;
- Khoa Tạo dáng công nghiệp (Kiến trúc, Đồ họa, Thời trang, Nội thất);
- Khoa Du lịch (Quản trị du lịch khách sạn, Hướng dẫn du lịch);
- Khoa Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung);
- Khoa Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế, quốc tế - tuyển sinh 2009);
- Khoa Tài chính- Ngân hàng (tuyển sinh từ năm 2008).
- Khoa Sau đại học (Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Điện tử Viễn thông và Tiếng Anh)
- Khoa Kiến Trúc.
Và 120 đơn vị liên kết đào tạo (có trạm đào tạo từ xa).