Sàn giao dịch bất động sản CEO

Sàn giao dịch bất động sản CEO

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: +84 4 3787 5135
Fax: +84 4 3787 5139

Công ty là một nhóm các công ty hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân tập trung trên hai lĩnh vực trụ cột là bất động sản và giáo dục đào tạo, hai lĩnh vực mang lại giá trị vật chất và tinh thần cho cộng đồng.
Ngay từ ngày thành lập, CEO Group( tiền thân là Viteco) đã ý thức rất rõ về việc xây dựng một môi trường văn hóa vững mạnh. Với sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn, khi quy mô ngành nghề đa dạng, đại bàn kinh doanh mở rộng và đặc biệt là sự gia tăng số lượng nguồn nhân lực thì việc tạo dựng môi trường văn hóa vựng mạnh sẽ mang lại sức mạnh nội lực giúp CEO khẳng định vị thế cạnh tranh khác biệt, hướng tới mục tiêu vì cuộc sống chất lượng hơn.
Với tôn chỉ " vì cuộc sống chất lượng hơn:" Tập đoàn CEO luôn coi trọng việc tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo. Đây cũng là một trong nhưng triết lí kinh doanh căn bản, xuyên suốt, thấm đẫm tính nhân văn của Tập Đoàn, Chúng tôi tâm niệm rằng việc giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là tinh thần mà còn là trách nhiệm của CEO Group với xã hội để tiếp nối truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta.