Khu dân cư tại Khánh Hoà

Vị trí: Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Xã Phước Đồng, Nha Trang , Khánh Hòa , Việt Nam

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Phố Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...