Khu dân cư tại Bình Thuận

Vị trí: Đường Từ Văn Tư, Phường Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Phường Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...