Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội

Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0438361998
Fax: 0438389283
Website: www.vibex.com.vn
Email: vibexhn@gmail.com

Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội (viết tắt VIBEX.,JSC) tiền thân là Nhà máy bê tông đúc sẵn Hà Nội được thành lập ngày 06 tháng 5 năm 1961 theo quyết định số 472/BKT của Bộ Kiến trúc, sau đổi là Xí nghiệp liên hợp Bê tông Xây dựng Hà Nội. Từ ngày 26 tháng 4 năm 1996, Xí nghiệp liên hợp Bê tông Xây dựng Hà Nội sáp nhập vào Tổng Công ty xây dựng Hà Nội và được đổi tên là Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội. Thực hiện quyết định số 2283/QĐ-BXD ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội từ một doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty đạt nhiều thành tích cao, được Đảng và Nhà nước khen thưởng Huân chương lao động hạng I, hạng II, hạng III, Huân chương chiến công hạng III, được Bộ Xây dựng tặng cờ và bằng khen.

Những lĩnh vực hoạt động chính của Công ty:
- Sản xuất các sản phẩm bê tông: bê tông thương phẩm, các loại cấu kiện bê tông (cột điện,
ống nước, cọc, cột, dầm, sàn…)
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng; các công trình kỹ thuật hạ tầng
cơ sở khu đô thị và khu công nghiệp; các công trình giao thông (cầu đường, bến cảng…);
các công trình thuỷ lợi (đê đập, kè chắn, kênh mương…); trang trí nội ngoại thất; kinh
doanh nhà ở…
- Tư vấn xây dựng các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và các công trình kỹ thuật
hạ tầng.
- Xây dựng lắp đặt các trạm biến thế và đường dây tải điện.
- Sản xuất, gia công, lắp đặt thiết bị và các mặt hàng cơ khí phục vụ cho kinh doanh.
- Kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc...
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng nung và không nung, chuyển giao công nghệ, chế tạo
lắp đặt máy móc thiết bị để sản xuất vật liệu xây dựng.
- Sản xuất và thi công lắp dựng kết cấu thép.
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dùng: vận chuyển bơm bê tông.
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ phục vụ ngành xây dựng.