Viện huyết học truyền máu trung ương

Viện huyết học truyền máu trung ương

Địa chỉ: 14 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được thành lập ngày 8/3/2004 theo quyết định số 31/2004/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tiền thân của Viện là Viện Huyết học - Truyền máu thuộc Bệnh viện Bạch Mai được thành lập ngày 31/12/1984 theo quyết định số 1531/BYT - QÐ của Bộ Y tế trên cơ sở là khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai.
Viện đã được Bộ Y tế phê duyệt chức năng, nhiệm vụ tại Quyết định số 1261/QĐ-BYT, ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Các chức năng, nhiệm vụ chính:
    1. Khám, cấp cứu, điều trị các bệnh máu và cơ quan tạo máu.
    2. Thu gom, sàng lọc, sản xuất, cung cấp máu và các chế phẩm máu.
    3. Nghiên cứu và ứng dụng khoa học Huyết học – Truyền máu.
    4. Đào tạo cán bộ chuyên khoa Huyết học – Truyền máu.
    5. Chỉ đạo chuyên khoa Huyết học - Truyền máu trong toàn quốc.