Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Địa chỉ: 1428 Phú Riềng Đỏ, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, của ngành, trong chặng đường 35 năm qua Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã trưởng thành và không ngừng phát triển. Kỷ niệm 35 năm thành lập trường, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, ôn lại những truyền thống tốt đẹp, những thành quả mà các thế hệ thầy trò nhà trường đã tạo dựng để tiếp tục nổ lực đưa nhà trường đạt đến những tầm cao mới.

Tiền thân là Trường Công nhân Cơ khí Cao su được thành lập theo Quyết định số 43/NN-TCCB ngày 23 tháng 2 năm 1978 của Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), đến tháng 12 năm 1995 do nhu cầu mở rộng nhiệm vụ đào tạo nhà trường được Tổng Công ty Cao su Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam) Quyết định đổi tên thành Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Cao su. Cuối năm 2000, theo Quyết định số 111/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trường được nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Cao su. Đầu năm 2008, theo quyết định số 424/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.

Trải qua 35 năm hoạt động với 4 lần thay đổi tên gọi, đó thực sự là những mốc son đánh dấu sự lớn mạnh về lượng và sự chuyển biến về chất trong toàn bộ hoạt động của nhà trường, là sự trưởng thành và phát triển. Đặc biệt giai đoạn 2008 đến nay là giai đoạn nổ lực thực hiện các nhiệm vụ của Trường Cao đẳng chuyên nghiệp và đạt được những kết quả rất đáng tự hào.
- Quy mô đào tạo đạt trên 5.000 HSSV = 163,5% so với năm 2008. Trong giai đoạn này còn thực hiện liên kết với 6 trường đại học để đào tạo nhân lực có trình độ đại học cho ngành và cho tỉnh, quy mô đào tạo liên kết đại học đến nay trên 1.600 SV, tham gia đề án dạy nghề lao động nông thôn cho trên 1.000 học viên.
- Ngành nghề đào tạo được mở rộng, chương trình, giáo trình ngày càng củng cố, hoàn thiện; nghiên cứu khoa học được quan tâm đầu tư, có đề tài nghiên cứu đã được chuyển giao cho doanh nghiệp, giành được nhiều giải thưởng tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Bình phước; chất lượng đào tạo không ngừng được cải thiện theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp.
- Tổng số CB-GV-CNV hiện nay là 141 người, tăng 1,62 lần so với năm 2008, tỉ lệ giảng viên có trình độ sau đại học trên 60% tăng hơn so với năm 2008 là 35%, đặc biệt có 6 nghiên cứu sinh trong đó 01 NCS đang học tập ở nước ngoài. - Tổng giá trị đầu tư XDCB trong 5 năm đạt trên 60 tỉ đồng, gấp 1,5 lần 5 năm trước đó, thu sự nghiệp năm 2012 đạt 2,7 lần so với năm 2008; tiền lương bình quân tăng 1,75 lần, năm 2012 đạt 6,2 triệu đồng/người/tháng, tỉ lệ tự bảo đảm kinh phí chi hoạt động thường xuyên đạt 80%; tham gia ủng hộ hoạt động xã hội từ thiện hàng chục triệu đồng/năm, đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ viên chức và HSSV ngày càng được cải thiện. Tổ chức đảng, đoàn thể nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và vững mạnh được cấp trên tặng nhiều cờ và bằng khen.

Các địa điểm cùng khu vực