Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam

Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: 115 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0432484282
Fax: 0432484283
Mobile: Đang cập nhật
Website: www.vidgroup.com.vn

Năm 2006 Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam viết tắt là VID Group chính thức được thành lập dưới sự lãnh đạo của Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc. Bằng những bước đi vững chắc của mình, chỉ trong một thời gian ngắn, VID Group đã vượt qua nhiều khó khăn và trở ngại để trở thành một trong những nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp có quy mô và uy tín của Việt Nam.
Tổng quan về Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam

Sau 12 năm xây dựng và phát triển các công ty riêng lẻ (được thành lập tại các địa phương để thực hiện các dự án đầu tư các khu công nghiệp cụ thể), năm 2006 Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam viết tắt là VID Group chính thức được thành lập dưới sự lãnh đạo của Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc. Ban đầu Tập đoàn có 6 thành viên. Từ năm 2006 đến nay, số thành viên trong VID Group phát triển lên 12 công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, cung ứng các dịch vụ và thực hiện các dự án bất động sản. Nếu như trước đây, hoạt động của VID Group chỉ gói gọn trong phạm vi thành phố Hà Nội thì đến năm 2007, các công ty con của VID Group đã có mặt và hoạt động rất tốt tại 7 tỉnh và thành phố khác nhau của miền Bắc Việt Nam, bao gồm: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định. Bên cạnh mảng hoạt động chính là đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư, Tập đoàn đã mở rộng thêm hoạt động sang lĩnh vực cung cấp các dịch vụ phụ trợ bao gồm dịch vụ tư vấn hỗ trợ đầu tư, dịch vụ tư vấn thiết kế và dịch vụ bảo vệ nhằm tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho các khách hàng của Tập đoàn và là cơ sở để tăng nguồn thu về dài hạn cho công ty.