Tập đoàn Đất Việt

Tập đoàn Đất Việt

Địa chỉ: Số 147 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0435680418
Fax: 0438533357
Email: davico@davico.com.vn
Mã số thuế: 0102828988
Website: www.davico.com.vn

Tập đoàn Đất Việt môi giới ở những khu vực sau:
- Bán đất nền dự án ở Hà Nội
- Bán nhà riêng ở Hà Nội

Từ ý tưởng thành lập một Công ty hoạt động trong lĩnh vực Địa chính, ngày 28 tháng 01 năm 2005 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và Địa chính Đất Việt đã ra đời đồng thời cũng chính là đơn vị nòng cốt và khởi đầu xây dựng lên Tập đoàn Đất Việt ngày hôm nay. Qua quá trình hoạt động và phát triển ngày 15 tháng 08 năm 2007 Công ty Địa chính Đất Việt tiếp tục được thành lập .Tiếp theo ngày 15 tháng 06 năm 2008 thành lập thêm Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu Đất Việt có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đáp ứng như cầu mở rộng quy mô và phát triển ngày 15 tháng 08 năm 2008 thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Việt; Đến ngày 03 tháng 11 năm 2008 Tập đoàn Đất Việt được chính thức thành lập và ra mắt đánh dấu một mốc rất quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn với 10 đơn vị thành viên.
Như vậy, Tập đoàn Đất Việt được hình thành và đến nay đã trải qua một chẳng đường 5 năm, 5 năm, thời gian không phải là nhiều đối với một Tập đoàn nhưng nhìn lại, Tập đoàn Đất Việt đã đang đi trên con đường ổn định và phát triển. Sau 5 năm, Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn đã khắc phục, vượt qua những khó khăn ban đầu, tập trung xây dựng cơ sở, trang thiết bị vật chất, nhân lực đồng thời với việc tìm ra hướng đi đúng đắn, đến nay Tập đoàn Đất Việt đã có cơ ngơi làm việc khang trang, ổn định, trang thiết bị làm việc hiện đại, bộ máy tổ chức ổn định với 16 đơn vị bao gồm:  01 Văn phòng, 01 Ban Tài Chính, 03 Trung tâm, 01 Sàn giao dịch Bất động sản Đất Việt và 11 công ty thành viên tại các địa phương với hơn 500 cán bộ,nhân viên. Đặc biệt trong đó có trên 70% được đào tạo từ đại học trở lên.