Khu Căn hộ tại Hải Phòng

Vị trí: Phố Nguyễn Thiên Lộc, Phường Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Số 12, Phố Lạch Tray, Phường Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Kiến An, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Ngô Quyền, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...

Vị trí: Hồng Bàng, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Đang cập nhật...

Số điện thoại: Đang cập nhật...

Website: Đang cập nhật...