Giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2011

Cập nhật: 13/07/2015 | Lượt xem : 928

Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2011

Bảng giá đất thuộc TP Đà Nẵng năm 2011 giá đất theo từng loại đất thuộc Đà Nẵng

 

Bảng giá đất thuộc địa bàn TP Đà Nẵng năm 2011

Chi tiết về Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2011 xem tại đây