Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà

Địa chỉ: Khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0435520402
Fax: 0435520401
Website: http://www.simco.vn

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà là công ty con của Tập đoàn Sông Đà, một tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng.

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính: Kinh doanh bất động sản; Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; Khai thác và chế biến khoáng sản; Xuất khẩu lao động; Đào tạo; Đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết và một số hoạt động kinh doanh khác.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày càng trưởng thành và khẳng định vị thế của mình, góp phần vào sự lớn mạnh không ngừng của Tập đoàn Sông Đà.

Lịch sử phát triển
- 01/11/1997: Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông Đà - trực thuộc Tổng công ty Sông Đà được thành lập;
- 06/5/2000: Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông Đà được nâng cấp thành Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà
- 09/5/2003: Công ty được cổ phần hoá, đổi tên thành Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà, do Tổng công ty Sông Đà nắm giữ cổ phần chi phối;
- Tháng 12/2006: Công ty niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán là SDA.
- Tháng 4/2007: Để phù hợp với tính chất kinh doanh đa ngành, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã quyết định đổi tên công ty thành Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;