Công ty Cổ phần Nhà Vuông

Công ty Cổ phần Nhà Vuông

Địa chỉ: 991 Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội

Địa chỉ: 991 Hồng Hà- Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0439748886
Fax: 0439748879
Email: [email protected]
Website: www.nhavuong.com.vn

Công ty Cổ phần Nhà Vuông môi giới ở những khu vực sau:
- Cho thuê văn phòng ở Hà Nội

Công ty cổ phần Nhà Vuông với những kinh nghiệm của các thành viên, lãnh đạo trong công ty kết hợp với vị trí công tác trong ngành lĩnh vực bất động sản lâu năm, nhạy bén với thị trường nhà đất, công ty luôn định hướng đầu tư vào những mảng, vị trí khu vực mang lại tỷ suất lợi nhuân cao nhất, thanh khoản tốt nhất. Để thực hiện được điều này chúng tôi đã đặt ra những chiến lược cho từng thời điểm, từng giai đoạn trước khi đầu tư vào một dự án bất động sản nào đó.